TOP
Real Relating

Wat is een conscious relatie? 4 pijlers + uitleg!

Wat is een conscious relatie

Het lezen van dit artikel neemt ongeveer 11 minuten van je tijd in beslag.

Een conscious relatie, oftewel een bewuste relatie, is een relatie die met een gezamenlijk purpose is aangegaan. Er zijn heldere afspraken gemaakt, jullie zijn vastberaden en jullie loving partnership is met een bepaalde intentie tot stand gebracht. Het vereist duidelijkheid, bewuste keuzes en radicale eerlijkheid over hoe je wilt dat je relatie voelt. Maar ook hoe je graag liefhebt en bemind wordt, waar jouw grenzen liggen en wat niet-onderhandelbare zaken zijn. Het is op zo’n manier ‘opzettelijk’ gestructureerd om aan die behoeften en verlangens te kunnen voldoen.

Echter, dan ben je er nog niet. Om te begrijpen wat een conscious relatie is – en nog belangrijker, hoe je een bewuste relatie kunt creëren – is meer nodig dan dit blogartikel en proberen ernaar te leven en handelen.

Waarom een conscious relatie?

Waarom zou je überhaupt een bewuste relatie willen hebben? De oude manier van liefhebben en met elkaar omgaan werkt niet meer. In de afgelopen 150 jaar zijn relaties – vooral het huwelijk – drastisch veranderd. Wat we willen en verwachten van een relatie is oneindig veel complexer geworden.

Zoals professor Eli Finkel onderzoekt, een psycholoog uit de Verenigde Staten die onderzoek doet naar romantische relaties, daarnaast auteur van de bestseller The All-Or-Nothing Marriage: How the Best Marriages Work, gaan relaties niet langer alleen maar over samenwerken om te voorzien in onze basisbehoeften aan voedsel, onderdak en veiligheid. Moderne relaties gaan verder dan biologische behoeften en neigen naar een emotionele en spirituele verbintenis:

  • We willen ons geliefd en gekoesterd voelen
  • We willen een partner om de avonturen van het leven mee te delen
  • We willen dat onze relatie ons koestert en inspireert – om ons te helpen groeien tot de beste versie van onszelf en ons hoogste potentieel te vervullen

Alle relaties hebben het potentieel om aan deze behoeften te voldoen. Maar een conscious liefdevolle relatie maakt dit tot een prioriteit.

Maar het creëren van een partnerschap dat aan al deze behoeften moet voldoen om ons gelukkig te maken – van de meest elementaire fysiologische behoeften tot zelfactualisatie en spirituele groei – is ongelooflijk uitdagend. Naarmate we meer van onze relaties vragen, leiden onze stijgende verwachtingen tot meer druk en meer ontevredenheid.

Maar van de relaties die het goed doen, ervaren de partners meer geluk en voldoening met elkaar dan ooit tevoren. Dus hoe doe je dat? Van nature zijn bewuste relaties niet volgens een vast principe voorgeschreven. Jullie kijken niet naar anderen, laat staan dat jullie vergelijken. Jullie zijn zelf in charge over de spelregels. Dat betekent dat de ene versie van een bewuste relatie van buitenaf er heel anders uitziet dan de andere.

4 pijlers van de conscious relatie

Dat gezegd hebbende, zijn er enkele fundamentele uitgangspunten c.q. pijlers die bewuste relaties onderscheiden van de standaard manier om relaties aan te gaan.

1. Radicale verantwoordelijkheid

Ook wel bekend als ‘owning your shit’. Voor radicale verantwoordelijkheid moet je je beperkingen eigen maken en je tekortkomingen toegeven:

  • Je ontwikkelpunten
  • Jouw relatie skills die verbetering nodig hebben
  • Je eventuele jeugdtrauma’s, triggers, pijn uit vorige relaties, copingmechanismen die jou niet dienen, plus neurotisch en/of compulsief gedrag

Omdat er geen giftig gedrag is dat niet kan worden afgeleerd. Geen vaardigheid dat niet kan worden verbeterd. Geen uitdaging die niet weg geholpen kan worden. Zolang je maar bereid bent jezelf aan een hogere standaard te houden, het werk te doen en hier eerlijk over bent.

Het probleem hiermee is dat onze onopgeloste relatie bagage de neiging heeft om als blindspot op de loer te liggen. Wat het door, gezien de naam, moeilijk te zien maakt. Het zijn namelijk verborgen aandachtspunten. Radicale verantwoordelijkheid vereist daarom zelfbewustzijn op een hoger niveau.

Je moet bereid zijn om volwassen te worden en het aan te gaan, want alleen dan kun je groei realiseren. Dat is de enige manier om je emotionele intelligentie en je communicatieve vaardigheden blijvend te ontwikkelen. Idem voor je vermogen om in te leven. Radicale verantwoordelijkheid betekent dat je 100% eigenaar bent van jouw 50% aandeel in de relatie. En alsof dat nog niet voldoende uitdagend is, is het (her)kennen van je beperkingen nog maar het begin.

Eigenaar worden van weten wat je wilt

Radicale verantwoordelijkheid betekent ook eigenaar worden van wat je wilt. Dat is verrassend moeilijk. Vanaf de dag dat we worden geboren, zijn we onderworpen aan de niet-aflatende conditionering van de samenleving, cultuur en de media. Er wordt ons vertelt hoe we ons leven moeten leiden en hoe onze relaties eruit moeten zien. De prins op het witte paard, ze leefden nog lang en gelukkig, onvoorwaardelijke liefde – zo kan ik nog wel even doorgaan.

Dit maakt het moeilijk om onderscheid te maken tussen wat je echt wilt en wat je zou moeten willen (volgens je omgeving, de media – of wie/wat dan ook). Het maakt je ook ongelooflijk kwetsbaar. Je moet je ware zelf laten zien, waardoor je openstaat voor kritiek en afwijzing. En zelfs als je kunt bepalen wat je wilt, wordt ons geleerd om de behoeften van andere mensen boven de onze te stellen om een ​​‘goed mens’ en een ‘goede partner’ te zijn.

Het handhaven van de status quo voelt als een veiligere (maar vermoeiende) optie. Toch is dit de manier waarop we ‘onszelf verliezen’ in relaties – door ons zelfgevoel op te offeren voor het comfort en de veiligheid van relaties die ons uiteindelijk niet dienen.

Jouw behoeften, jouw leven en jouw geluk zijn JOUW verantwoordelijkheid. Als jij ze geen prioriteit geeft, zal niemand anders dat doen.

2. Groei Mindset is key in een bewuste relatie

We komen zelden in relaties terecht met een standaard recept of praktische toolkit voor succes. Zoals radicale verantwoordelijkheid al aangeeft, hebben we allemaal onze triggers, wonden uit het verleden en onbehulpzame manieren om met conflicten om te gaan.

Maar een groeimindset gaat ervan uit dat we kunnen leren om het beter te doen. We hebben om te beginnen kunnen afkijken van onze ouders en we hebben natuurlijk geleerd van vorige romances. Alle relaties bieden de perfecte gelegenheid om die verborgen pijn te laten ontstaan, daarom zal niemand zo confronterend op je knoppen en pijnpunten drukken zoals je partner dat doet. 

Pijn verwerken & trauma’s oplossen

Partners die een bewuste relatie nastreven zien dit echter niet als een probleem, zij zien dit als kans om te groeien. In een bewuste relatie wordt je bagage naar de oppervlakte gehaald zodat je kunt leren genezen en er doorheen groeien. Het is dé manier om een relatie voor je te laten werken, zodat je een liefdevolle, moedige en geheelde versie van jezelf kunt worden.

Er is geen betere plek om je shit te verwerken en op te lossen dan in een bewuste relatie. Een groeimindset erkent dat er tijden van uitdaging en conflict in je relatie zullen zijn, maar dat is niet erg. Anticiperen op en aanmoedigen van deze groeifasen binnen conscious relaties, nodigt je uit om te denken en probleemoplossend te handelen. Het is een uitnodiging om samen te werken, een team te vormen en deze onvermijdelijke uitdagingen samen aan te gaan.

3. Aanwezig zijn & waardering

In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, zijn communicatieproblemen, conflicten of aangelegenheden niet de belangrijkste oorzaak van het verbreken van relaties. Het is het langzaam verliezen van intieme vriendschap, de basis van je relatie, en bewust aanwezig zijn. Dit wordt vaak als onvermijdelijke sleur aangezien met een break-up tot gevolg. 

In veel gevallen verliest een relatie na verloop van tijd zijn vonk, waarna de kans bestaat dat je verder uit elkaar groeit. Maar vriendschap en verbinding wordt alleen verbroken als je egoïstisch wordt of uitcheckt. Als je simpelweg niet meer de moeite neemt om er te zijn. Overigens ben ik van mening dat sleur voorkomen kan worden, ook wanneer jullie al jarenlang onderweg zijn. Sleur laten ontstaan is een keuze, dit hoeft niet te gebeuren, maar dat is een topic voor een ander blogartikel.

Preventief medicijn

Aanwezigheid is het preventieve medicijn. Echt bewust je presence geven aan de ander. Bewust kiezen om je aandacht aan hem of haar te geven. Aanwezig zijn betekent actief investeren en betrokken zijn bij je relatie. Dat je quality time met elkaar voorrang geeft en dat je alert en betrokken bent wanneer je tijd samen doorbrengt.

Dat is een enorme uitdaging in een samenleving welke gedomineerd wordt door externe prikkels die met name online zijn (smartphones, social media), maar vergeet ook de interne prikkels niet; gepieker, ervaren tijdsdruk of sombere gedachten (al dan niet ontstaan door die externe prikkels).

Echt bewuste aanwezigheid vereist toewijding en constante inspanning. Aanwezigheid betekent er zijn, in je relatie. Het kiezen. Prioriteit geven. En je partner met woorden en daden laten zien dat je er samen bent, dat jullie een team vormen. Niet alleen naast elkaar bestaan ​​of elkaar als vanzelfsprekend beschouwen.

Echter, ‘gewoon verschijnen’ is niet genoeg. Elkaar eren betekent ook je waardering delen en je partner laten zien dat je hem of haar en alles wat die persoon in je leven brengt waardeert. Dat zit ‘m soms in kleine dingen; een lief briefje achterlaten, niet lullig doen over rondslingerende sokken (moeten we daar nou echt een punt van maken?), een romantisch avondje plannen, tickets voor een voorstelling kopen waar de ander graag heen wilt. Ook vragen hoe hij/zij zich nou écht voelt. Het is zo simpel.

Het belang van waardering in een conscious relatie

Waardering komt niet vanzelf en ook dat moet bewust worden geoefend. In feite is waardering in tegenspraak met de manier waarop onze hersenen van nature functioneren. Wij mensen hebben namelijk een zogenaamde negativiteitsbias: we merken vooral op wat niet meer werkt, in plaats van dat we zien wat wel werkt.

Dit betekent dat de problemen in je relatie veel meer emotionele en psychologische betekenis voor je zullen krijgen. Het houdt in dat het na verloop van tijd je vermogen ondermijnt om de geneugten en geluksmomenten in je relatie te herkennen, laat staan waarderen. Dit is juist waarom het met aandacht oefenen van waardering zo belangrijk is.

Laten we duidelijk zijn: de waardering voor elkaar is niet voorbijgaan. Je houdt nog steeds van je wederhelft, je negeert de problemen of de uitdagingen ook niet. Maar waardering betekent ook dat je evenveel tijd besteedt aan het actief zoeken naar wat goed is in je relatie als aan het proberen op te lossen wat er mis is.

Wat waardering je oplevert

En het verbazingwekkende van waardering? Het is een zichzelf versterkende, opwaartse spiraal van erkenning, lof en validatie. Want hoe meer je zoekt naar dingen om dankbaar voor te zijn in je relatie, hoe meer je vindt. En die voortdurende positieve bekrachtiging inspireert jullie beiden om betere mensen en betere partners te worden. Dit betekent overigens niet dat je niet kritisch mag zijn naar elkaar. Denk aan de groei mindset en het afspreken van jullie purpose voor de relatie; wanneer hier niet meer aan voldaan wordt, mag je uiteraard je zorgen of kritiek uiten. Anders zou het geen bewuste relatie zijn.

Waardering is echter zo krachtig dat het zelfs de meest disfunctionele relaties kan transformeren. Als je het wilt proberen. Als je een groei mindset hebt en dus openstaat voor verandering. Op een andere manier in je relatie staan en investeren.

4. Autonomie bewaren

In de meeste hedendaagse relaties lijkt autonomie (het recht om zelfbestuur en onafhankelijk te zijn) een gegeven. Hoe wordt hier in het bijzonder naar gekeken in bewuste relaties?

De waarheid is dat conventionele relatie paradigma’s de neiging hebben om de autonomie te verminderen:

  • Onze sprookjes en rom-coms spreken van ‘soulmates’, ‘happily ever afters’ en zelfs ‘twinflames’
  • We verheerlijken gelijkheid en de ‘versmelting van twee zielen’
  • Onze twee verhalen worden één verhaal en na verloop van tijd gaat de individualiteit verloren. Er is alleen nog ‘wij’ en ‘één’. Denk aan de stellen die op dezelfde elektrische fiets de polders onveilig maken, of winkelende paartjes die hetzelfde uniseks windjack dragen. Een horrorscenario dat we allemaal willen voorkomen en toch zie je het om je heen gebeuren.

Daarom voelen zoveel mensen zich gevangen door toewijding. Relaties kunnen voor sommigen als een onmogelijke keuze voelen tussen de behoefte aan onafhankelijkheid en onze behoefte aan intimiteit. Maar partners in een bewuste relatie vragen zich af; waarom niet allebei?

Door autonomie te waarderen, devalueren we saamhorigheid niet. We tarten eerder het idee van samensmelting en identiteitsverlies en hechten evenveel belang aan individualiteit en anders-zijn. Wat natuurlijk zijn eigen uitdagingen met zich meebrengt.

De nog lang en gelukkig levenden mythe geeft een gevoel van geborgenheid en veiligheid. Zelfs als het maar een illusie is. Door voor autonomie te kiezen als een hogere waarde, wordt die illusie doorbroken. En dat is eng! Vrijheid in een bewuste relatie betekent de vrijheid om onze eigen keuzes te maken. Inclusief de vrijheid om niet (meer) voor de relatie te kiezen.

Autonomie respecteert het recht op onze individuele meningen, waarden en perspectieven – inclusief de vrijheid om het oneens te zijn. Het weet dat we geen controle hebben over de uitkomst van een relatie en dat het beste is wat we kunnen doen, is om elke dag te verschijnen en bewust voor elkaar te blijven kiezen. Waarbij de 3 punten hiervoor voor een groot deel het succes bepalen.

Maar het is die keuze die een bewuste relatie nog waardevoller en kostbaarder maakt. Door autonomie te waarderen, overwint een bewust partnerschap een van de meest uitdagende tegenstellingen die relaties met zich meebrengen: onze behoefte aan nabijheid en onze behoefte aan vrijheid

Een bewuste relatie doet geen loze beloftes over voor altijd. In plaats daarvan verbind je je op een liefdevolle manier met elkaar en spreek je af dat beide partners hun best blijven doen, radicale verantwoordelijkheid nemen, groei zullen omarmen en elkaars verschillen vieren en eren. 

Mijn eigen ervaring met conscious relaties

Ik ben sinds mijn 16e aan het daten en inmiddels 3 lange relaties verder, plus nog wat scharrels hier en daar. Het is een leerzaam proces, waarin ik niet alleen de man ansich beter heb leren kennen, maar ook mezelf. De relatie waar ik nu in zit is de meest bewuste relatie. Na een onstuimige start (beiden uit een lange relatie) is de wil aanwezig om voor een conscious relatie te gaan. Hoe dat eruit ziet en wat mijn ervaring is, lees je in dit artikel.

Wat zijn jouw ervaringen met een conscious relatie?

Vidya

«

»

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.