TOP
Wild Wisdom

Geboorte imprints & het effect op je relatie

Wat is een geboorte imprint

Het lezen van dit artikel neemt ongeveer 10 minuten van je tijd in beslag.

Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat de conceptie, zwangerschap en geboorte, een imprint achterlaten in de ziel. Deze afdruk heeft grote invloed op alle relatievormen in ons latere leven. De geboorte imprint bepaalt niet alleen de relatie met familieleden, partners en vrienden. Deze vroege non-verbale, emotionele en somatische imprint is ook bepalend voor de relatie met onszelf. Dit uit zich in onze fysieke en mentale gezondheid, ons werk en dagelijks leven. In dit artikel leg ik uit wat een geboorte imprint precies is, hoe deze gevormd wordt en in welke mate een geboorte imprint van invloed is op de relatie met jezelf en anderen.

Geboorte imprint, potentiële blauwdruk voor je leven

Van birth imprints, of vrij vertaald ‘geboorteprenten, ‘conceptiestempels’ of gewoon geboorte imprint, zijn we ons over het algemeen totaal niet bewust. De onderzoeksresultaten rond dit onderwerp zijn deels nog te vers en out-of-the-box om op de mainstream media- en educatiegolven mee te worden gevoerd. Bijna een halve eeuw aan onderzoek toont inmiddels echter aan dat de periode waarin we als mens in alle hoedanigheid gevormd en ‘afgebakken’ worden, ver voor de geboorte aanvangt.

De periode vanaf de conceptie tot vlak na de geboorte blijkt de meest fragiele en wezenlijke periode in ons leven. In deze fase worden namelijk de fysieke, mentale en relationele patronen gevormd en als het ware ‘meegebakken’. Het moment waarop en de omstandigheden waaronder we als baby zijn verwekt en geboren, vormt de basis voor ons gevoel van veiligheid, eigenwaarde en verbondenheid. Een cruciale periode dus zo blijkt die, tenzij ze wordt herschreven of geheeld, een potentiële blauwdruk vormt voor jouw verdere leven.

Prenatale psychologie

Prenatale psychologie kan worden gezien als het deel van de ontwikkelingspsychologie dat de fase van conceptie tot geboorte beslaat. Het betreft het herleiden van de oorsprong van gemoed en gedrag in het volwassen leven, tot ver vóór de geboorte. Hoe ver dit eigenlijk teruggaat is nog wat lastig te verklaren. We zijn in wezen natuurlijk primair spirituele wezens, die indalen om via de baarmoeder van een menselijk voertuig de aardse ervaring aan te gaan. In dit indalingsproces zouden we tot tweemaal toe een zogenaamde free fall of vrije val maken. De eerste ‘val’ zou plaatsvinden wanneer de geest in de materie valt en vorm aanneemt. De tweede vrije val zou ontstaan wanneer de bevruchte eicel vanuit de eileider in de baarmoeder naar de implantatie valt.

Onderzoek wijst uit dat een eicel en zaadcel reeds bewust zijn. Sterker nog; twee maanden voor een eicel vrijkomt voor ovulatie, is zij reeds bewust. Deze fase wordt de ‘arrested state’ genoemd. Er is bewustwording en voorbereiding op dat wat komen gaat. Er vindt op dat moment al een selectie van de genen plaats, die bepalend is voor de kwaliteit van de eicel. Eicelgeheugen ontstaat al tijdens de rijping.

Grote verantwoordelijkheid voor (aanstaande) ouders

Interessant allemaal, hoor ik je denken, maar wat betekent dit concreet? Dat betekent allereerst natuurlijk dat je als ouders een veel grotere invloed op en verantwoordelijkheid over gezondheid, gemoed en geluk van je nazaat hebt, dan je je waarschijnlijk beseft. Of laat ik het zo zeggen: de verantwoordelijkheid over de prikkels waaraan je kindje wordt blootgesteld, begint al in een veel eerder stadium dan over het algemeen wordt aangenomen.

Alles wat jij als zwangere vrouw aan emoties voelt en aan ervaringen opdoet, krijgt je nieuwe leven zelfs al voor de embryonale fase mee. Het wonder in je buik heeft dan nog niet eens de vorm van een baby aangenomen. De genen selectie wordt verder ook beïnvloedt door acties, percepties en overtuigingen oftewel de ‘software’ waarop jouw eigen bewustzijn draait. Daarnaast wordt de foetale ontwikkeling ook mede bepaald door de fysieke staat en reinheid van de baarmoeder en moederkoek zelf.

Geboorte imprint & epigenetica

De invloed van deze omgevingsfactoren op de cellulaire ontwikkeling, valt onder de baanbrekende wetenschap die epigenetica heet. Bij epigenetica draait het om hoe je genenset tot uiting komt en de invloed die omgevingsfactoren daarop hebben. Wat zijn zoal negatieve omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van de vrucht? Dat is enerzijds een zuiver biochemische impact veroorzaakt door bijvoorbeeld roken, drinken, voedseladditieven, cosmetica en lichaamsverzorging.

Daarnaast is er ook de energetische trigger vanuit de vele stressoren en overprikkeling waaraan de moeder wordt blootgesteld. De omgeving kan de werking van genen activeren of juist uitschakelen. In het geval van geboorte imprints is de baarmoeder de ‘omgeving’. Voor meer informatie en een vliegende start in de wondere wereld van de epigenetica, raad ik je het epische boek ‘De biologie van de overtuiging’ van dr. Bruce Lipton aan.

Baarmoeder is allesbepalende omgeving

Jouw baarmoeder is het veilige oventje waar de magische processen plaatsvinden die nodig zijn om van een embryo een gezonde baby maken. Het is uitermate belangrijk dat dit tijdelijke huisje een veilig oord is waar in alle rust gewerkt kan worden aan groei en ontwikkeling. Ben je gelukkig en zonder stress zwanger, dan is de frontale cortex van een baby groter. Ben je angstig of gestrest zwanger, dan is de hindbrain, reptielenbrein oftewel r-complex, groter en meer ontwikkeld dan de frontale cortex.

Weet wat dit inhoudt, want de frontale cortex is het gebied dat betrokken is bij een heleboel belangrijke vaardigheden. Denk aan hogere cognitie, doelen stellen, plannen maken en het geheugen. Je kunt je voorstellen wat er gebeurt als dit deel kleiner ontwikkeld is dan het R-complex. Kenmerkend voor de functie van het r-complex of reptielenbrein, is dat het gebrand is op maar één ding en dat is overleven. Je reptielenbrein genereert instincten als vluchten, vechten, voeden en voortplanting. Het reptielenbrein is direct verweven met de onderbewuste geest en bepaalt voor 95% al je dagelijkse beslissingen. Het is ‘het beest in je hoofd’ dat je laat doen wat je doet.

Zes soorten baarmoeders

De omgeving is dus zeer bepalend voor de emotionele en cognitieve ontwikkeling en het uiteindelijk karakter van een kindje. Een treffend voorbeeld vind ik de mensen die door hun moeder gedragen zijn tijdens de hongerwinter. De foetussen die in het eerste trimester honger hebben geleden, hebben als volwassene vaker diabetes, een hoge bloeddruk en hartkwalen. De fysieke omgeving laat een direct verband zien.

De zes soorten baarmoeders, de zes soorten omgevingen, zijn als volgt en zal ik in een volgend blogartikel verder toelichten:

 1. Lush: ontvankelijke omgeving
 2. Dor: droog, niet gastvrij
 3. Kil: frigide en sober
 4. Opslokkend: overspoeld door emoties
 5. Toxisch: giftige omgeving
 6. Haunted: bezeten, geen ruimte qua omgeving

| Lees ook: Wat is Womb Wisdom en hoe je deze wijsheid inzetten om te verbinden? |

Conceptie, implantatie & moment van ontdekking

Drie cruciale momenten voor de geboorte imprint: het moment van conceptie, de implantatie en het moment dat je ontdekt dat je zwanger bent. Je kunt je voorstellen dat er een verschil is tussen een liefdesbaby of een baby ontstaan uit een verkrachting of familiair misbruik. Er is een cellulair geheugen vanaf het moment van bevruchting. Hetzelfde geldt voor de implantatie. Dit moment ligt voor altijd in jou opgeslagen. De implantatie imprint vindt in de tweede levensweek plaats, vaak weet je dan nog niet eens dat je zwanger bent. Maar hoe jij je op dat moment voelt, voelt ook je baby to be (!) Ook het gevoel of anders gezegd, de frequentie die je uitzendt bij de ontdekking van je zwangerschap, wordt opgepikt en opgeslagen. Wetende dat er wereldwijd meer ongeplande zwangerschappen dan geplande zwangerschappen zijn, doet dit iets met de collectieve energie op aarde.

| Lees ook: energetisch reinigen na seks & intimiteit |

Womb Ecology

Womb Ecology is gestaafd op de ecologische leefomgeving van de baarmoeder en heeft als uitgangspunt dat alles wat er in de baarmoeder gebeurt, ook in jouw leven gebeurt. Dit geldt dus ook voor trauma. Baby’s die bij moeder in de baarmoeder gedragen werden tijdens 9/11, zijn vrijwel allemaal geboren met PTSD trauma. Dichter bij huis geldt hetzelfde voor de nazaten van slachtoffers van de Watersnoodramp en overlevenden van een Jappenkamp. Trauma is niet uitgewerkt en wordt transgenerationeel doorgegeven. Dat wil zeggen dat het onverwerkte leed op cellulair niveau wordt doorgegeven aan de volgende generaties. Baby’s kunnen dus met trauma geboren worden.

Een baarmoeder moet dus voorbereid zijn op de bevruchting, implantatie en het voldragen van een gezonde baby. Wat er in de baarmoeder gebeurt, gebeurt ook in je leven. Deze rode draad in je leven brengt je terug naar jouw originele blauwdruk.

Perinatale psychologie

Perinatale psychologie kan worden gedefinieerd als een specialisatie binnen de psychologie die alle aspecten omhelst die aanwezig zijn vlak voor, tijdens en direct na de bevalling. Dit beslaat dus de periode ná de prenatale psychologie. Er zijn diverse soorten geboorte ervaringen die invloed hebben op jouw geboorte imprint en dus je blauwdruk:

 • Spontaan & natuurlijk
 • Ingeleid
 • Keizersnede
 • Bij moeder weggehaald
 • Te vroeg, te klein of ziek geboren
 • Met behulp van medicatie
 • Algehele anesthesie
 • Strakke omstrengeling
 • Stuitbevalling
 • Lotusbevalling
 • Tangverlossing of vacuümextractie 
 • Beademing of reanimatie
 • Geïntubeerd

Direct na de bevalling vinden er allerlei neurobiologische processen plaats. Hoe jij op de wereld komt heeft hier invloed op. Het beïnvloedt onder andere hoe jij je verbindt met jezelf, je moeder en als volwassene met je partners. Zo kunnen er patronen ontstaan die jou niet dienen. Op dit moment bevinden we ons wereldwijd in een stress epidemie; stressgerelateerde ziektes als resultaat van geboortepraktijken in de laatste trimester. Dit heeft effect op de hypofyse-bijnieras, wat zorgt voor langdurige stressreacties en een minder sterk immuunsysteem.

Geen verbinding met jezelf

Gemedicaliseerde bevallingen, overgewaaid uit Amerika, nemen in rap tempo toe. Ingrepen vinden onnodig vaak plaats en thuis bevallen is als het aan het medisch establishment ligt, straks zelfs helemaal geen optie meer. Een nieuw financieringssysteem moet ziekenhuizen gaan ‘bevoordelen’. Waar een zwangere vrouw nu nog keuzevrijheid heeft en haar verloskundige zorg thuis of dicht bij huis kan ontvangen, staat dit met de invoering van de integrale bekostiging ernstig op de tocht en verliezen we een uniek systeem, zo valt te lezen in Trouw (maart 2022).

Door alle toeters en bellen, slangetjes en ingrepen, is het steeds moeilijker om echt te verbinden. In de eerste plaats dus met onszelf, waar een pure verbinding met de moeder voor nodig is tijdens de zwangerschap en direct na de bevalling. Gebeurt dit niet, dan is verbinden met jezelf ook lastig. Laat staan met een ander. Patronen die een gebrek aan verbinding laten zien zijn onder andere:

 • Psychische stoornissen
 • Depressie
 • Drugsverslavingen
 • Eetstoornissen
 • Astma & eczeem (voortkomend uit stress tijdens de zwangerschap)
 • Bindings- en verlatingsangst
 • Overmatig social media gebruik

Andere oorzaken kunnen ook een rol spelen, maar er is óók een duidelijk verband te zien tussen het laatste trimester van de draagtijd, het type bevalling en de periode direct erna.

Niet kunnen verbinden met anderen

Daadwerkelijk verbinden met een ander, doe je vanuit een fysiek, emotioneel, energetisch veilige verbinding met jezelf. Weten wie je bent, hoe jouw geboorte imprint eruit ziet en daarmee leren leven in plaats van geleefd te worden. Mensen die bijvoorbeeld ingeleid zijn, zijn over het algemeen sneller geneigd te leven op andermans voorwaarden. Is de moeder tijdens de bevalling gedrogeerd? Die (volwassen) kinderen hebben sowieso al meer moeite om zich te verbinden. Zat de navelstreng strak om jouw nek tijdens de bevalling? Dan kun je mogelijk angstig zijn om vooruit te gaan in het leven, je gaat de toekomst eerder bevreesd tegemoet. Het begint met bewustzijn en het gesprek durven aangaan met je partner.

| Lees ook: Wat is jouw hechtingsstijl in relaties? 4 soorten hechting + test |

Tot slot

Ik ben geen verloskundige, doula of gynaecoloog. Ik heb zelf niet met zwangere vrouwen gewerkt, ook heb ik geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar geboorte imprints. Wat ik wel heb gedaan is het volgende; naar aanleiding van mijn eigen zwangerschap en de geboorte van mijn dochter in 2013, ben ik onderzoek gaan doen naar de gevolgen van een ingeleide bevalling. De bevalling van mijn dochter is namelijk op dringend verzoek van de gynaecoloog, echter zonder duidelijke aanleiding, een aantal weken voor de uitgerekende datum ingeleid. Ik werd gegrepen door de materie en ben ook andere birth imprints gaan bestuderen.

Alle informatie en kennis komt uit boeken die ik gelezen heb, bestaande onderzoeken en trainingen die ik gevolgd heb. Ik deel deze informatie in mijn eigen woorden. Het is belangrijk om te beseffen dat elke zwangerschap anders is; iedere vrouw heeft haar eigen verhaal en unieke omstandigheden. De informatie die ik deel is gebaseerd op bevindingen die in grote lijnen voor desbetreffene situaties gelden, echter kunnen er altijd unieke omgevingsfactoren zijn waardoor het in jouw geval niet op gaat of net even anders verloopt.

Er volgen nog blogs per geboorte ervaring. Heb je een specifieke vraag? Stel ‘m dan onder dit bericht!

Vidya

«

»

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.