TOP
Wild Wisdom

Het verschil tussen bewuste-, spirituele- en sacred relaties

Spirituele relatie

Het lezen van dit artikel neemt ongeveer 4 minuten van je tijd in beslag.

Waren we in de twintigste eeuw nog gewoon vrijgezel of getrouwd, in het huidig millennium is er een waar palet aan relatievormen ontstaan. We hebben het tegenwoordig allang niet meer over een nieuwe ‘vriend’ of vaste relatie. In het licht van de collectieve ontwaking ben je al snel een ‘conscious partner’ binnen een ‘sacred union’. De evolutie van het bewustzijn wordt ook met betrekking tot het partnerschap, van gepast jargon voorzien. De spirituele influencers maken gretig gebruik van de creatieve termen en slingeren ze vaak met veel bombarie de ether in.

Om niet te verdwalen in het woud der heilige vereniging, nemen we je graag een stukje bij de hand in de dynamiek van het hedendaags relatie lingo. We lopen een paar van de meest bekende nieuwetijds relatievormen door zodat je voortaan enigszins onderlegd mee kunt praten als ze online op je afgevuurd worden.

Onbewuste relaties; bij elkaar vanuit ego

In een onbewuste relatie heb je geen enkel besef van je eigen waarden en behoeften, en ben je je evenmin bewust van je persoonlijke patronen en trauma’s. Je bent over het algemeen op je partner gevallen op basis van fysieke, impulsieve, soms dierlijke aantrekkingskracht. Je vindt hem of haar aantrekkelijk in uiterlijk, omgang of sociale status, maar kijkt niet echt veel verder dan dat. Je bent in een onbewuste relatie in wezen niet alleen clueless als het gaat om de oorsprong van je eigen patronen, verlangens en eisen, je kent die van je partner ook niet. 

In een onbewuste relatie hou je vast aan de kinderlijke overtuiging dat je partner automatisch weet wat je behoeften zijn en je daarin op wederkerige wijze voorziet. Er wordt weinig aan verdieping gedaan, omdat deze lagen van verbinding simpelweg op slot zitten en als zodanig niet aangesproken kunnen worden. Deze beperking voorkomt dat er op basis van (zelf)reflectie, openhartigheid en vertrouwen, communicatie plaatsvindt die het fundament biedt om samen verder te groeien. In dit soort relaties wordt er vaak nog primair gedacht en gehandeld vanuit het ego. Onbewust ga je een relatie aan omdat ze gevoelsmatig een oppervlakkig voordeel opleveren, het zelfbeeld bevestigen of specifieke onderbewuste patronen voeden. Je partner vult een leegte in waarvan je het bestaan niet eens weet en zo wordt er een vals gevoel van geluk gecreëerd en in stand gehouden. 

Bewuste relaties; groei als uitgangspunt

Bij een bewuste relatie weet je wat je inbrengt. Zowel in positieve als negatieve zin. Je bent je heel bewust van wat je komt halen en je weet goed wat een relatie jou zou moeten opleveren. Je weet heel goed wat je voelt en hoe dit kan bijdragen aan persoonlijke en gezamenlijke groei. Je maakt heel bewust afspraken over jullie relatie, door samen antwoorden te formuleren op vragen als;

  • Wat is het doel van onze bewust beleefde relatie?
  • Wat zijn onze gezamenlijke visie en doelen?
  • Welke afspraken maken we over ons aandeel hierin?
  • Welke acties ondernemen samen en individueel we om dit te borgen?

Daarnaast is een bewuste relatie gebaseerd op 4 pijlers:

  1. Radicale verantwoordelijkheid
  2. Groei mindset
  3. Aanwezig zijn & waardering
  4. Autonomie bewaren

Je neemt verantwoordelijkheid voor wat je komt brengen in de relatie. Dit geldt ook voor de pijn en onzekerheden die je meebrengt. Je partner kan en hoort rekening te houden met jouw trauma. Trauma hebben we echt allemaal. Het verschil ligt alleen in de mate van intensiteit, het primair fysieke of emotionele element en het tijdsbestek waarbinnen het plaatsvindt. Maar hoe het ook zij, je bent altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen helingsproces. Doe je dit niet individueel alvorens je open te stellen voor een intieme relatie, dan zou je dit proces sowieso openlijk mee moeten nemen in het aangaan van een partnerschap. Wanneer je dit laatste doet is er sprake van een bewust partnerschap. Dat je vervolgens gezamenlijk actief aan de slag gaat met het zelfwerk en daarmee elkaar ook in harmonie de ruimte biedt in processen, doe je omdat groei het uitgangspunt is van de bewuste relatie.

Door echt present te zijn in de relatie, worden de momenten samen veel waardevoller. De focus ligt ook primair op kwaliteit in plaats van kwantiteit, waardoor je heel organisch kunt ervaren dat je niet alles samen hoeft te doen om een sterke band te hebben. Het logische gevolg is dat je als vanzelf je autonomie kunt bewaren. Een bewuste relatie zou in balans moeten zijn en een volledige versmelting is dan ook niet nodig om structureel geluksgevoel te ervaren. Completering door een partner getuigt eerder van individueel onverwerkte emoties en patronen dan dat het balans uitstraalt.

Spirituele relaties; gefocust op spirituele ontwikkeling

Ook in deze vorm van partnerschap draait het om groei, maar dan vooral op het gebied van individuele spirituele ontwikkeling. De onvoorwaardelijke liefde is hierin de basis, die ervoor zorgt dat beide partners voldoende vrijheid genieten om zich zonder enige egocentrische of maatschappelijk opgelegde vormen van beperking, spiritueel te ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat alles vanuit onvoorwaardelijke liefde gevoeld en ervaren mag worden. Er zijn dan ook geen regels, afspraken of uitgangspunten om rekening mee te houden. Totale vrijheid om jezelf en partner wezenlijk lief te hebben en daardoor zowel individuele als relationele groei te ervaren.

Sacred relaties; herstellen van mannelijke en vrouwelijke energie

Er is een enorme transformatie op collectief niveau nodig om de connectie tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie te helen. Een sacred relatie draagt zowel op micro- als macroniveau bij aan het herstel van de pijnlijke disbalans en wonden tussen de mannelijke en vrouwelijke polariteiten. Wanneer je een relatie als sacred union beschouwt, is er ruimte voor de innerlijke man en vrouw om hun ware plek te claimen. De plek zoals die voor jou bedoeld is. Je wordt geïnspireerd om het goddelijke in de andere persoon te zien. Eenheid ervaren door de vereniging van twee. Sacredness als ervaring. Het is een diep gekoesterd weten. Een besef van wie je werkelijk bent en dat je een specifieke plek mag of zelf moet innemen om je rol in dit leven te vervullen.

Vidya

«

»

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.